[Thằng bé câm] – Chương 30 – Rối bời

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Đây là nước, quần áo, còn cả lương khô nữa!”

“Cầm!” Người thanh niên nhét một bọc đồ đầy ú vào ngực anh, ngẩng đầu dòm anh lom lom “Hey, thất thần cái gì đó? Cho cậu cậu không cần đúng không?” Continue reading

Advertisements

[Thằng bé câm] – Chương 29 – Cổ áo

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Thầy Hứa, theo như tình hình hiện tại, trường học không thể tiếp tục thuê thầy giảng dạy.”

“Do phía chúng tôi hủy hợp đồng trước, nên chúng tôi đảm bảo sẽ bồi thường đầy đủ cho thầy.”

“Từ hôm nay trở đi, thầy không cần lên lớp nữa.” Continue reading