[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 19

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Giữa biển vũ trụ tối tăm, một chiếc hạm ẩn tựa như chiếc vảy cá thẫm màu, lặng lẽ phi hành. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 18

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Lăng Vệ căn bản không chú ý đến cửa phòng vốn khóa chặt vừa mở ra.

Suy nghĩ của anh vẫn còn thả trôi vô định ở nơi nào đó thật xa, trái tim bị bóp nghẹt quặn đau từng hồi. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 17

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Bị ánh sáng chói lọi từ ngọn đèn đâm tới, Vương Duyệt theo bản năng nheo mắt lại. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 15

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

“Mở cửaaa!!! Các người là lũ bắt cóc!”

Lăng Vệ một bên gào lớn, một bên ra sức đấm vào cánh cửa phòng. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 13

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Thượng nguyên năm 1774, chắc chắn sẽ là năm mà tất cả người dân Liên Bang vĩnh viễn khắc ghi. Continue reading