[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 18

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Lăng Vệ căn bản không chú ý đến cửa phòng vốn khóa chặt vừa mở ra.

Suy nghĩ của anh vẫn còn thả trôi vô định ở nơi nào đó thật xa, trái tim bị bóp nghẹt quặn đau từng hồi. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 17

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Bị ánh sáng chói lọi từ ngọn đèn đâm tới, Vương Duyệt theo bản năng nheo mắt lại. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 15

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

“Mở cửaaa!!! Các người là lũ bắt cóc!”

Lăng Vệ một bên gào lớn, một bên ra sức đấm vào cánh cửa phòng. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 13

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Thượng nguyên năm 1774, chắc chắn sẽ là năm mà tất cả người dân Liên Bang vĩnh viễn khắc ghi. Continue reading

[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 7 – Chương 12

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Al Lawson lao đi như điên trên hành lang tòa nhà, vách tường hai bên vun vút bị bỏ lại phía sau.

Phản ứng cùng tốc độ của y đủ khiến biết bao quân nhân Liên Bang thán phục, nhưng Al Lawson vẫn cảm thấy chậm chạp không thể chấp nhận! Continue reading